Marek Kowalski | 30 grudnia 2017, 22:12

Okapy kuchenne - jak rozumieć oznaczenia etykiet energetycznych?

Okapy kuchenne, a właściwie - nadkuchenne - gdyż tak w oficjalnej dokumentacji UE określany jest sprzęt, o którym będzie tu mowa, to urządzenia, które muszą być oznaczane specjalną etykietą energetyczną. Od 1 stycznia 2018 roku etykieta energetyczna tych urządzeń ulega zmianie. Wyjaśniamy co zmieni się w etykietach energetycznych okapów i co oznaczają poszczególne symbole, jakie się na takiej etykiecie znajdują. 

Celem jednolitego oznakowania jakiegokolwiek okapu kuchennego, który można kupić na terenie Unii Europejskiej jest dostarczenie konsumentowi informacji na temat parametrów użytkowych związanych głównie z zużyciem energii przez daną kategorię urządzeń. Takie rozwiązanie umożliwia dość łatwe porównywanie ze sobą różnych modeli produktów, głównie dlatego, że dane podawane na etykietach energetycznych okapów są danymi zestandaryzowanymi. Bez względu na to z jakim producentem czy modelem urządzenia mamy do czynienia, wartości widoczne na etykietach zostały obliczone w ten sam sposób.

Z pewnością większość z Was zdaje sobie sprawę, że etykieta energetyczna informuje o tzw. klasie energetycznej danego sprzętu, ale oprócz samego zużycia energii znajdziemy na niej informacje pozwalające określić np. jaką wydajnością przepływu powietrza dany model okapu się charakteryzuje, czy też jak efektywnie urządzenie pochłania zanieczyszczenia. Poniżej wyjaśnienie co znajdziemy na etykiecie energetycznej każdego okapu kuchennego wprowadzonego do sprzedaży po 1 stycznia 2018 roku. Celowo podajemy najbardziej aktualną wersję etykiety, ponieważ właśnie od 1 stycznia 2018 roku - zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 65/2014 (zapoznaj się z pełnym tekstem rozporządzenia) przesuwana jest skala klas energetycznych. Wcześniejsze etykiety zawierały klasy od A do G (od 1 stycznia 2015 roku), klasy od A+ do F (od 1 stycznia 2016 roku), a teraz mamy już klasy od A+++ do D.

etykieta energetyczna okapów - bazowa

Tak prezentowała się pierwsza obowiązująca wersja etykiety energetycznej okapów wprowadzona rzeczonym rozporządzeniem Komisji UE nr 65/2014. Nią oznaczone były urządzenia wprowadzone do sprzedaży po 1 stycznia 2015 (ale przed 1 stycznia 2016 roku). Oczywiście na rynku wciąż mogą się znajdować urządzenia oznaczone taką wersją etykiety, są to po prostu produkty, które trafiły na rynek w 2015 roku i dotychczas nie zostały sprzedane. 

Natomiast wersja etykiety energetycznej okapów, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku prezentuje się następująco:

etykieta energetyczna okapów - z oznaczeniami v2018

Na etykietę nanieśliśmy nasze oznaczenia (zielone kwadraty z cyframi) by wyjaśnić poszczególne elementy etykiety. I tak:

  1. Miejsce na nazwę producenta/dostawcy, ewentualnie znak towarowy.
  2. Dokładne oznaczenie/identyfikator modelu danego urządzenia.
  3. Klasa energetyczna danego urządzenia (wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej danego okapu kuchennego umieszczony jest na tej samej wysokości, co odpowiedni wierzchołek strzałki klasy efektywności energetycznej na skali klas); zwracamy uwagę, że skala klas efektywności energetycznej widoczna po lewej stronie tego wskaźnika jest widoczna w wersji aktualnej od 1 stycznia 2018 roku, czyli od klasy A+++ do D; Przeskalowanie klas to nie tylko zabieg estetyczny. Oznacza to też, że urządzenia (tu: okapy kuchenne) niespełniające co najmniej norm zużycia energii właściwych dla klasy D, nie mogą być od 2018 roku wprowadzane do obrotu na terenie UE.
  4. Średnie roczne zużycie energii w kWh zaokrąglone do liczby całkowitej; wskaźnik ten liczony jest według dość złożonej procedury szczegółowo opisanej w załączniku II punkt 2.1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014. Pewne wyobrażenie o umieszczanej tu wartości daje to, że urzędnicy UE przyjęli średni czas dobowy działania okapu na poziomie 60 minut (czyli 365 godzin rocznie), natomiast uznali, że z oświetlenia okapu korzysta się średnio 120 minut dziennie (czyli 730 godzin rocznie). Brzmi to może dziwnie, ale jakieś ujednolicone kryteria musiały być przyjęte aby było możliwe porównanie zużycia energii przez różne modele okapów - więcej szczegółów zawiera wspomniane rozporządzenie.
  5. Klasa wydajności przepływu dynamicznego; ponownie jest to wartość obliczana według wzoru wymienionego we wspomnianym rozporządzeniu (w załączniku II p. 2.2); im wyższa klasa wydajności przepływu dynamicznego, tym skuteczniej okap wyciąga/pochłania powietrze na jednostkę pobieranej przez urządzenie mocy.
  6. Klasa sprawności oświetlenia; określa efektywność energetyczną źródła światła wbudowanego w okap - oznacza stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia do nominalnego poboru mocy oświetlenia, oblicza się ją w luksach na wat wg wzoru przedstawionego w załączniku II p. 2.3 wspomnianego rozporządzenia.
  7. Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń; określa względną część zanieczyszczeń osadzonych na filtrach przeciwtłuszczowych okapu; oblicza się ją zgodnie ze wzorem opisanym w załączniku II p. 2.4. rozporządzenia Komisji UE nr 65/2014.
  8. Poziom mocy akustycznej (głośności) okapu, czyli po prostu hałas generowany przez urządzenie podczas pracy; wartość zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

 

Komentarze
Zaloguj się, by móc komentować